Blacks Breeding

Celebrating the gradual, but inevitable, submission of white women everywhere.

817 notes

whiteboi4use:

blackourwhitewomen:

Some will admit it’s true and some won’t.
// 
// ]]]]>
// ]]>// 
// ]]>
So true

whiteboi4use:

blackourwhitewomen:

Some will admit it’s true and some won’t.

So true

(via master-logan)